Środy z psychiatrią

Środy z psychiatrią

Nasza Fundacja zaangażowała się w inicjatywę Rzecznika Praw Pacjenta pod nazwą „Środy z psychiatrią”. Dostrzegając ogromną potrzebę zdobywania wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, którą znacznie pogłębiła panująca pandemia i izolacja społeczna, terapeuci Fundacji będą pełnili dyżury i udzielali porad dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z pacjentami psychologowie i psychoterapeuci z Ośrodków Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS będą, wspólnie ze specjalistami z innych placówek biorących udział w projekcie, pełnili dyżury w ramach „Śród z psychiatrią”. Wierzymy, że ta inicjatywa przyczyni się do promocji zdrowia psychicznego oraz większej dbałości o równowagę umysłu.

https://www.gov.pl/web/rpp/2021-marzec

Poniżej przedstawiamy grafik dyżurów specjalisty z naszego Ośrodka.

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS

21.04.
23.06.
22.09.
24.11.

Dyżur w godzinach 9.00-11.00

Kontakt: 22 100 62 73

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Psychoedukacja w zakresie zagrożeń wynikających z aktywności młodzieży i dzieci w cyberprzestrzeni. Co powinno zaniepokoić rodzica, na co zwracać szczególną uwagę, jakie konsekwencje społeczne, emocjonalne i poznawcze niesie za sobą nadmierne korzystanie z Internetu.

Ekspert:

Mgr Joanna Krajewska – psycholog i oligofrenopedagog, pracujący na co dzień w Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS. Prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz konsultacje z rodzicami.  W swojej pracy zawodowej szczególną uwagę zwraca na potrzeby psychiczne dzieci, których zaspokojenie znacząco poprawia funkcjonowanie dziecka w systemie rodzinnym i szkolnym. Holistyczne podejście do każdego pacjenta, jakie preferuje w swojej pracy, uwzględnia wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka  oraz  bardzo istotne kwestie dotyczące właściwego odżywiania , aktywności w sieci, a także naturalnych sposobów efektywnej relaksacji.