mgr Anna Kamińska

mgr Anna Kamińska

fizjoterapeuta

Wykształcenie

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji, dwuletnie uzupełniające studia magisterskie, kierunek Fizjoterapia
 • Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia

Kursy i szkolenia

 • I, II Stopień Integracji Sensorycznej
 • PNF podstawowy
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
 • Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza procesów w Integracji Sensorycznej
 • I Stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Energetyczno-fizjologiczny Medi-Taping – kurs podstawowy
 • Kinesiobalanse
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka
 • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, w szczególności o podłożu neurologicznym z wykorzystaniem urządzeń marki Krabat i systemu Krabat w pełnym procesie rehabilitacyjnym
 • Rehabilitacja oddechowa z wykorzystaniem Vibra Vest – kamizelki oscylacyjnej wysokich częstotliwości HFCWO jako urządzenia wspomagającego rehabilitację
 • Praktyczne zastosowanie kostiumu rehabilitacyjnego/ortezy SpiderSuit
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonu rehabilitacyjnego Atlant wg metody prof. W.A. Isanowy
 • Manual handling
 • Management of violent and aggression
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

Doświadczenie

Razem z innymi specjalistami pomagam dzieciom (z takimi zaburzeniami jak: autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, opóźnienie psychoruchowe, zespoły genetyczne) lepiej funkcjonować w codziennym życiu. W oparciu o metody diagnostyczne stosowane w integracji sensorycznej ustalam obszary deficytów i planuję indywidualny program terapii. W trakcie zajęć korzystam z technik stosowanych w terapii behawioralnej aby pozytywnie motywować dzieci. Ćwiczenia, które stosuję mają głównie postać zabawy dlatego zajęcia są dla dzieci atrakcyjne i chętnie w nich uczestniczą.