mgr Edyta Wiktor

mgr Edyta Wiktor

fizjoterapeuta

numer prawa wykonywania zawodu: 42782

Wykształcenie

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii, studia licencjackie oraz magisterskie uzupełniające
 • Istanbul University LLP Erasmus

Kursy i szkolenia

 • Kurs podstawowy NDT-Bobath
 • PNF podstawowy
 • PNF w skoliozach
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy
 • Język migany z modułem medycznym
 • Konferencja naukowa Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath „Analiza chodu u dzieci z MPDz”
 • Konferencja ISPO Polska „Wytyczne w Zakresie Użycia Zaopatrzenia Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Niedowładami Spastycznymi”
 • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego/ortezy SpiderSuit
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonu rehabilitacyjnego Atlant wg metody prof. W.A. Isanowy
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Rehabilitacja oddechowa z wykorzystaniem Vibra Vest
 • Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, w szczególności o podłożu neurologicznym z wykorzystaniem urządzeń marki Krabat
 • Spotkanie użytkowników systemów Tyromotion – PABLO
 • Warsztaty z zakresu stymulacji systemu taktylnego oraz elementy masażu niemowlęcia i małego dziecka „Dotyk w rozwoju i życiu dziecka”
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym
 • VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków – Skoliozy
 • Szkolenie „Problematyka właściwego doboru sprzętu i terapii dzieci z MPD”
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Wczesna diagnostyka małego dziecka

Doświadczenie

Moje zainteresowania naukowo-terapeutyczne skupiają się na funkcjonalnej rehabilitacji oraz wczesnej interwencji. Ponadto interesuję się na innowacyjnymi metodami rehabilitacji, m.in. wykorzystaniu Lokomatu w reedukacji chodu (praca mgr), jak również innymi zrobotyzowanymi formami fizjoterapii. Praca z dziećmi uczy mnie każdego dnia pokory oraz radości z małych rzeczy.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. J. Korczak