mgr Pola Dalba-Borowska

mgr Pola Dalba-Borowska

dyrektor Ośrodka, psycholog, logopeda

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku psychologia, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Studia podyplomowe „Trener umiejętności poznawczych” na Wydziale Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Studia podyplomowe na kierunku logopedia, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie „Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmu) w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej”
 • Szkolenie „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”
 • Szkolenie „Children with neurological diseases and the therapeutic use of devices”
 • Konferencja „Dzieci, które czasami milczą – wsparcie specjalistyczne osób z mutyzmem wybiórczym”
 • Szkolenie „K-Taping therapist for speech therapy”
 • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
 • Konferencja „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce”
 • Szkolenie „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0–12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”
 • Szkolenie z diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. narzędziem KORP
 • Szkolenie z zakresu podstaw terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praktyka logopedyczna w Warszawskim Szpitalu Banacha w Przychodni Specjalistycznej SPCSK

Doświadczenie

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalizuję się w doskonaleniu strategii poznawczych i metapoznawczych (koncentracji, uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo – przestrzennych). Wspieram rodziny dotknięte problemem szeroko rozumianej niepełnosprawności. Pracując z dziećmi kieruję się zawsze ich indywidualnymi możliwościami. Chcę wspierać i dawać poczucie bezpieczeństwa, walczyć o uśmiech dziecka.

Zainteresowania

W swojej pracy szczególnie skupiam się na ocenie czynności prymarnych i poznawczych, a także diagnozie rozwoju psychoruchowego dziecka. Interesuję się także terapią osób z nabytym uszkodzeniem mózgu (zaburzenia poznawcze wynikające z uszkodzenia obszarów asocjacyjnych odpowiedzialnych za mowę – afazje). Stosuję pełną diagnostykę psychologiczną opartą na dobranych indywidualnie kwestionariuszach i testach.