mgr Joanna Kamińska

mgr Joanna Kamińska

terapeuta EEG Biofeedback

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku fizyka medyczna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kursy i szkolenia

 • Kurs EEG Biofeedback I oraz II stopnia
 • Szkolenie „Ilościowy zapis EEG Biofeedback (QEEG)” zgodny z programem TLC Assessment Petera Deusena
 • Kurs z zakresu treningów oraz diagnozy biofeedback w ramach „BCIA Neurofeedback Program”, prowadzone przez Lyndę Thompson i Michaela Thompsona, Biofeedback Federation of Europe
 • Szkolenie w zakresie GSR/HRV/RESP Biofeedback
 • Uczestnictwo w „19th Meeting of Biofeedback Federation of Europe”, Aveiro, Portugalia
 • Kurs „Current methods in animal magnetic resonance research” w Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie w Göttingen
 • Szkolenie „Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Szkolenie I stopnia MAKATON
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Seminaria dydaktyczne „Kompleksowa diagnoza i terapia trudności w uczeniu się” organizowane przez BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Doświadczenie

W Ośrodku BIOMICUS pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami na tle neurologicznym, m.in. z ASD, zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi, OCD, opóźnieniami czy dysfunkcjami rozwojowymi, jak ADD czy ADHD.

Cennym doświadczeniem pedagogicznym, dzięki któremu pokochałam pracę z najmłodszymi, była współpraca z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym oraz Międzynarodowym Wolontariatem Don Bosko. Z ramienia MWDB pracowałam z dziećmi i młodzieżą w Albanii, co dało mi dużą dawkę cierpliwości w stosunku do moich podopiecznych, a także wrażliwości na różnorodność. Ważne jest dla mnie indywidualne i nieschematyczne podejście do każdego człowieka, a w szczególności dzieci.