mgr Joanna Kamińska

mgr Joanna Kamińska

terapeuta EEG Biofeedback

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku fizyka medyczna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kursy i szkolenia

  • Kurs „Current methods in animal magnetic resonance research” w Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie w Göttingen
  • Kurs EEG Biofeedback I oraz II stopnia
  • Szkolenie „Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
  • Szkolenie I stopnia MAKATON
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Szkolenie „Ilościowy zapis EEG Biofeedback (QEEG)” zgodny z programem TLC Assessment Peter’a Deusen’a
  • Szkolenie w zakresie GSR/HRV/RESP Biofeedback
  • Seminaria dydaktyczne „Kompleksowa diagnoza i terapia trudności w uczeniu się” organizowane przez BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii
  • Szkolenie z zakresu treningów oraz diagnozy biofeedback w ramach „BCIA Neurofeedback Program”, prowadzone przez Lynda Thompson i Michael Thompson, Biofeedback Federation of Europe
  • Uczestnictwo w „19th Meeting of Biofeedback Federation of Europe”, Aveiro, Portugalia

Doświadczenie

W Ośrodku BIOMICUS pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami na tle neurologicznym, m.in. z ASD, zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi, OCD, opóźnieniami czy dysfunkcjami rozwojowymi, jak ADD czy ADHD.

Cennym doświadczeniem pedagogicznym, dzięki któremu pokochałam pracę z najmłodszymi, była współpraca z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym oraz Międzynarodowym Wolontariatem Don Bosko. Z ramienia MWDB pracowałam z dziećmi i młodzieżą w Albanii, co dało mi dużą dawkę cierpliwości w stosunku do moich podopiecznych, a także wrażliwości na różnorodność. Ważne jest dla mnie indywidualne i nieschematyczne podejście do każdego człowieka, a w szczególności dzieci.