mgr Katarzyna Rudny

mgr Katarzyna Rudny

dyrektor Ośrodka, fizjoterapeuta

numer prawa wykonywania zawodu: 44224

Wykształcenie

Studia magisterskie i licencjackie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Kursy i szkolenia

 • PNF Podstawowy
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich – Moduł I, II, III i V
 • Spotkanie użytkowników systemów Tyromotion – PABLO
 • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – I stopień
 • Szkolenie TheraBand Polska „Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów”
 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego/ortezy SpiderSuit
 • Szkolenie dotyczące zastosowania metod neurofizjologicznych w rehabilitacji dziecięcej z użyciem dynamicznych stabilizatorów typu „słoneczko” i „pajączek”
 • Warsztaty „Znaczenie mechanizmów kontroli posturalnej w terapii pacjentów ortopedycznych” podczas I Kongresu PNF w Polsce
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonu rehabilitacyjnego Atlant wg metody prof. W.A. Isanowy
 • Warsztaty „Język migany z rozszerzonym modułem znaków medycznych”
 • „Rehabilitacja oddechowa” z wykorzystaniem Vibra Vest – kamizelki oscylacyjnej wysokich częstotliwości HFCWO jako urządzenia wspomagającego rehabilitację
 • „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, w szczególności o podłożu neurologicznym” z wykorzystaniem urządzeń marki Krabat i systemu Krabat w pełnym procesie rehabilitacyjnym
 • Warsztaty z zakresu stymulacji systemu taktylnego oraz elementy masażu niemowlęcia i małego dziecka „Dotyk w rozwoju i życiu dziecka”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

Zainteresowania

Moje zainteresowania skupiają się wokół neurologii dziecięcej. Jest to dziedzina medycyny, która w szczególny sposób mobilizuje mnie do rozwijania się, pogłębiania wiedzy i umiejętności. Ponadto praca z dziećmi stanowi dla mnie wyzwanie, które przynosi mi wiele satysfakcji i radości.