mgr Katarzyna Chylińska

mgr Katarzyna Chylińska

psycholog, pedagog

Wykształcenie

  • Studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia magisterskie na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kursy i szkolenia

  • Terapia ręki I i II stopnia
  • Szkolenie z zakresu Sensoterapii
  • Warsztaty  Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji, Uniwersytet Warszawski
  • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Supermarket Kultury II – Kultura w sporcie, sport w kulturze, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Supermarket Kultury – Jedność w różnorodności, różnorodność w jedności, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo w warunkach współczesnej transformacji systemu międzynarodowego: wyzwania i perspektywy, Lwowski Uniwersytet Narodowy

Doświadczenie

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas licznych praktyk pedagogicznych, które odbyłam na studiach w ramach unijnego projektu „Dobra praktyka – kluczem do profesjonalizmu w edukacji”.   Zainspirowana zajęciami na pedagogice,  podjęłam decyzję o pogłębianiu wiedzy na drugim kierunku – psychologii, dzięki której mogłam zdobyć kolejne doświadczenia,  między innymi podczas praktyk w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od ponad trzech lat pracuję również w działającym w ramach Fundacji Klubie Myszki Norki, gdzie poznałam mnóstwo wspaniałych dzieci oraz ich opiekunów. Wiele nauczyłam się jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacyjnym AMICUS, gdzie towarzyszyłam psychologowi w trakcie prowadzonych przez niego zajęć terapeutycznych.

Praca z dziećmi, przede wszystkim daje mi ogromną radość. Dzieci ujmują mnie swoją szczerością i oddaniem. Lubię z nimi rozmawiać, podpatrywać ich sposób myślenia i radzenia sobie z wieloma trudnościami.