mgr Katarzyna Chylińska

mgr Katarzyna Chylińska

psycholog, pedagog, terapeuta EEG Biofeedback

Wykształcenie

 • Studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warszawskim
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kursy i szkolenia

 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Szkolenie z zakresu Sensoterapii
 • Warsztaty Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji, Uniwersytet Warszawski
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Supermarket Kultury II – Kultura w sporcie, sport w kulturze, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Supermarket Kultury – Jedność w różnorodności, różnorodność w jedności, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo w warunkach współczesnej transformacji systemu międzynarodowego: wyzwania i perspektywy, Lwowski Uniwersytet Narodowy
 • Szkolenie „Zachowania trudne osób z zaburzeniami rozwoju”
 • Szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia”
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Szkolenie I stopnia „Teoria i praktyka EEG Biofeedback”
 • Szkolenie I stopnia „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”

Doświadczenie

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas licznych praktyk pedagogicznych, które odbyłam na studiach w ramach unijnego projektu „Dobra praktyka – kluczem do profesjonalizmu w edukacji”. Zainspirowana zajęciami na pedagogice, podjęłam decyzję o pogłębianiu wiedzy na drugim kierunku – psychologii, dzięki której mogłam zdobyć kolejne doświadczenia, między innymi podczas praktyk w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od ponad trzech lat pracuję również w działającym w ramach Fundacji Klubie Myszki Norki, w którym poznałam mnóstwo wspaniałych dzieci oraz ich opiekunów. Wiele nauczyłam się jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacyjnym AMICUS, gdzie towarzyszyłam psychologowi w trakcie prowadzonych przez niego zajęć terapeutycznych.

Praca z dziećmi daje mi ogromną radość. Dzieci ujmują mnie swoją szczerością i oddaniem. Lubię z nimi rozmawiać, podpatrywać ich sposób myślenia i radzenia sobie z wieloma trudnościami.