mgr Bernardetta Skrzeczyńska

mgr Bernardetta Skrzeczyńska

Fizjoterapeuta, terapeuta SI

nr prawa wykonywania zawodu: 31895

Wykształcenie:

  • Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, Uniwersytet Warszawski, 2019
  • Fizjoterapia, studia licencjackie i magisterskie, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, 2017

Kursy i szkolenia:

  • PNF poziom podstawowy,
  • Integracja sensoryczna, stopień I i II,
  • Terapia ręki,
  • Warsztaty FDM, studium przypadku oraz wprowadzenie do metody,
  • Diagnoza integracji sensorycznej – sprawna i poprawna, szkolenie online
  • Ocena neurorozwojowa dziecka w pierwszym roku życia, szkolenie online
  • Komunikacja alternatywna PECS.

Doświadczenie:

Kontakt z dziećmi stał się dla mnie ważny jeszcze przed podjęciem decyzji o studiowaniu fizjoterapii, dlatego podczas studiów starałam się odbywać praktyki w placówkach dziecięcych, aby poświęcić jak najwięcej czasu na poznanie potrzeb rozwojowych małego człowieka.

Kolejne kroki kierowały mnie do placówek psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli terapeutycznych oraz przychodni skierowanych na pracę z wadami postawy, problemami natury neurologicznej oraz szlifowaniem umiejętności w zakresie samodzielności dziecka. Każdy dzień, w którym można wesprzeć dziecko w zabawie, umiejętnościach szkolnych czy trudnościach życia codziennego jest barwny, uczy kreatywności i pokory.

Odpowiadając na potrzeby pacjentów staram się poszerzać swój warsztat zarówno w zakresie kursów metod terapeutycznych jak i komunikacji oraz podejścia do pacjenta.