mgr Izabela Micyk

mgr Izabela Micyk

p.o. dyrektora, fizjoterapeuta

numer prawa wykonywania zawodu: 24602

Wykształcenie

 • Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, Uniwersytet Warszawki w Warszawie
 • Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Kursy i szkolenia

 • NDT Bobath dla dzieci (EBTA)
 • Diagnostyka Metodą Prechtla
 • PNF w zakresie kurs podstawowym
 • Skoliozy w zakresie diagnostyki i postępowania
 • Terapia ręki I stopień
 • Kinesiology Taping
 • Integracyjna Terapia Blizn – International Scar Tissue Therapy
 • Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Integracja Sensoryczna I stopień
 • Halliwick w zakresie podstawowym
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonu rehabilitacyjnego Atlant wg metody prof. W.A. Isanowy
 • Konferencja naukowa „Małe dziecko w wieloprofilowej terapii”
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Jak radzić sobie z zachowaniami u dziecka z autyzmem – Fundacja Od Początku
 • Kurs „Podejście osteopatyczne w pediatrii (niemowlaki 0-1)”
 • Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

Doświadczenie

Swoje doświadczenie z zawodem fizjoterapeuty rozpoczęłam już na studiach, będąc wolontariuszem w programie dotyczącym wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Prowadziłam rehabilitację dzieci na basenie koncepcją Halliwick. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie, gdzie zajmowałam się rehabilitacją chorych z następstwami uszkodzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, spowodowanych m.in. przez udar mózgu, uraz kręgosłupa, uraz głowy, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), polineuropatie. Ponieważ w centrum moich zainteresowań zawodowych była praca z dziećmi, odbyłam liczne kursy z zakresu rehabilitacji pediatrycznej. Od kilku lat pracuję z dziećmi z problemami wad postawy, neurologicznymi, MPD, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, autyzmem, zespołami genetycznymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi oraz z dziećmi po urazach mózgowo-czaszkowych.

Pracując jako fizjoterapeuta dziecięcy spełniam jedną ze swoich pasji i zainteresowań. Kontakt z dzieckiem, a dodatkowo możliwość pomocy daje mi dużą satysfakcję. Bardzo ważną część mojego życia zajmuje muzyka, która towarzyszy mi od najmłodszych lat. Jest częścią mnie i odskocznią od rzeczywistości. Gram na gitarze i jestem wokalistką w zespole, z którym tworzymy własną muzykę.