mgr Izabela Micyk

mgr Izabela Micyk

koordynator ds. turnusów, fizjoterapeuta

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kursy i szkolenia

  • NDT Bobath dla dzieci (EBTA)
  • PNF w zakresie kurs podstawowym
  • Skoliozy w zakresie diagnostyki i postępowania
  • Terapia ręki I stopień
  • Kinesiology Taping
  • Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
  • Integracja Sensoryczna I stopień
  • Halliwick w zakresie podstawowym
  • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
  • Praktyczne zastosowanie kombinezonu rehabilitacyjnego Atlant wg metody prof. Isanova V.A.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie z zawodem fizjoterapeuty rozpoczęłam już na studiach, będąc wolontariuszem w programie dotyczącym wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Prowadziłam rehabilitację dzieci na basenie koncepcją Halliwick. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie, gdzie zajmowałam się rehabilitacją chorych z następstwami uszkodzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, spowodowanych m.in. przez udar mózgu, uraz kręgosłupa, uraz głowy, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), polineuropatie. Ponieważ w centrum moich zainteresowań zawodowych była praca z dziećmi, odbyłam liczne kursy z zakresu rehabilitacji pediatrycznej. Od kilku lat pracuję z dziećmi z problemami wad postawy, neurologicznymi, MPD, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, autyzmem, zespołami genetycznymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi oraz z dziećmi po urazach mózgowo-czaszkowych.

Zainteresowania

Pracując jako fizjoterapeuta dziecięcy spełniam jedną ze swoich pasji i zainteresowań. Kontakt z dzieckiem, a dodatkowo możliwość pomocy daje mi dużą satysfakcję. Bardzo ważną część mojego życia zajmuje muzyka, która towarzyszy mi od najmłodszych lat. Jest częścią mnie i odskocznią od rzeczywistości. Gram na gitarze i jestem wokalistką w zespole, z którym tworzymy własną muzykę.