mgr Joanna Jastrzębska-Jasińska

mgr Joanna Jastrzębska-Jasińska

fizjoterapeuta

numer prawa wykonywania zawodu: 26534

Wykształcenie 

Studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kursy i szkolenia

 • PNF podstawowy
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich – moduł I-V
 • Elementy konceptu Bobath z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical fitness
 • Integracyjna Terapia Blizn – International Scar Tissue Therapy
 • Język migany z rozszerzonym modułem znaków medycznych
 • Warsztaty naukowo – dydaktyczne Poród fizjologiczny
 • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Elementy koncepcji Fascial Distortion Model (FDM) – warsztat
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – I stopień
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Jak radzić sobie z zachowaniem u dziecka z autyzmem – Fundacja od Początku
 • Diagnostyka wad stóp – kurs w zakresie podologii ortopedycznej
 • Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

Doświadczenie

Na początku swojej drogi z zawodem fizjoterapeuty jeszcze na studiach byłam wolontariuszem w Hospicjum „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej jak i w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Następnie podjęłam pracę w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej oraz na Oddziale Rehabilitacji Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer” przy ul. Ożarowskiej w Warszawie. W swojej pracy zawodowej szczególnie związana byłam pracą z dziećmi z przepuklinami oponowo – rdzeniowymi oraz skoliozami i wadami postawy. Możliwość pracy w zawodzie fizjoterapeuty i współdziałanie z dziećmi jest dla mnie niezwykle cenną lekcją pokory i cierpliwości, ale także niezwykłą możliwością pokonywania razem trudności i zdobywania wspólnie małych i dużych szczytów będących celami naszej pracy.