mgr Joanna Majewska

mgr Joanna Majewska

logopeda, neurologopeda

Wykształcenie

 • Studia magisterskie z zakresu pedagogiki ogólnej na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku
 • Studia podyplomowe na kierunku logopedia na Uniwersytecie Gdańskim
 • Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim

Kursy i szkolenia

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN
 • Szkolenie z diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – moduł I
 • K-taping dla logopedów
 • PISAK – Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
 • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej – Centrum Terapii LogoMedica
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – kurs 3-stopniowy
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Rozwój daje radość – praca z małym dzieckiem z autyzmem nad komunikacją, zabawą i samodzielnością
 • Aktywizacja układu mięśniowo-szkieletowego poprzez stymulację nerwów czaszkowych – Logopeda na Walizkach
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
 • Ankyloglosja – diagnoza i terapia logopedyczna przed i po zabiegu – Teczka Logopedy
 • Ocena wędzidełek u niemowląt i dzieci starszych. Procedura badania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi – Teczka Logopedy
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r
 • MAKATON poziom I, II, III
 • Szkolenie „Muzyka i zabawa w Makatonie”
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Przegląd badań dotyczących wpływu wibracji na narządy mowy, zastosowanie wibratorów logopedycznych w terapii
 • AAC – szkolenie z zakresu metod alternatywnej komunikacji: Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi problemami problemami komunikacji
 • Kinezjologia Edukacyjna – I i II stopień
 • Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy i chronić się przed wypaleniem zawodowym
 • Aktywny wózkowicz – świat bez barier
 • Neuro-sensomotoryczna integracja odruchów twarzy
 • Logorytmika – metoda stymulacji sprawności językowej dzieci młodszych
 • Konferencja „Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej” konferencja
 • Wieloprofilowe usprawnianie dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju
 • Jak konstruować program pracy i pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – moduł I
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Metoda Warnkego – praktyczne zastosowanie treningu słuchowego, wzrokowego i motorycznego za pomocą urządzenia BrainBoy Universal
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”
 • Kurs wprowadzający Johansen IAS
 • Kurs Metody Johansena IAS z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka z problemami w obrębie zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • „Mózgowe porażenie dziecięce” usprawnienie neurologopedyczne w oparciu o badania nad rozwojem dziecka
 • Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

Doświadczenie

Od prawie 20 lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Przez te lata miałam do czynienia z wieloma problemami rozwojowymi. Zawsze moim priorytetem w terapii jest, aby dzieci potrafiły się komunikować, co zwiększa ich poczucie własnej wartości, ważności i sprawstwa.