mgr Katarzyna Przedwój

mgr Katarzyna Przedwój

fizjoterapeuta

numer prawa wykonywania zawodu: 31046

Wykształcenie

Studia magisterskie i licencjackie na kierunku fizjoterapia, Uniwersytet Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kursy i szkolenia

 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • Sensory Babies – Master Class Course – specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do okresu przedszkolnego
 • Terapia Manualna wg Szkoły Niemieckiej, moduły 7/7
 • Fizjoterapia u dziecka ryzyka
 • Warsztaty „Fizjoterapia chorych na Mukowiscydozę”
 • PNF Podstawowy
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I
 • Kinesiology Taping
 • Warsztaty „Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym”
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Szkolenie „Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii”
 • Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci – Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Modus we Wrocławiu
 • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dziecka z autyzmem – Fundacja Od Początku
 • PNF Rozwijający
 • Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe związane z fizjoterapią dziecięcą zdobywałam w Szpitalu dziecięcym im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym prowadząc terapię z dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym, problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, zespołami genetycznymi, urazami czaszkowo-mózgowymi, wadami postawy, hospitalizowanymi w Oddziale Rehabilitacji z pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Ponadto pracując w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym fundacji „Czas Dzieciństwa” prowadziłam gimnastykę ogólnorozwojową grupową oraz indywidualną rehabilitację z elementami integracji sensorycznej dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca z dziećmi z różnymi problemami i potrzebami daje mi dużo radości i spełnienia, uczy kreatywności i elastyczności oraz motywuje do poszerzania warsztatu zawodowego, aby jak najlepiej pomagać małym pacjentom.