mgr Katarzyna Przedwój

mgr Katarzyna Przedwój

fizjoterapeuta

Wykształcenie

Studia magisterskie i licencjackie na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kursy i szkolenia

  • Integracja Sensoryczna I stopień
  • Terapia Manualna wg Szkoły Niemieckiej, moduły 7/7
  • Fizjoterapia u dziecka ryzyka
  • Warsztaty „Fizjoterapia chorych na Mukowiscydozę”
  • PNF podstawowy
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I
  • Kinesiology Taping
  • Warsztaty „Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym”

Zainteresowania

Doświadczenie zawodowe związane z fizjoterapią dziecięcą zdobywałam w Szpitalu dziecięcym im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym prowadząc terapię z dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym, problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, zespołami genetycznymi, urazami czaszkowo-mózgowymi, wadami postawy, hospitalizowanymi w Oddziale Rehabilitacji z pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Ponadto pracując w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym fundacji „Czas Dzieciństwa” prowadziłam gimnastykę ogólnorozwojową grupową oraz indywidualną rehabilitację z elementami integracji sensorycznej dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca z dziećmi z różnymi problemami i potrzebami daje mi dużo radości i spełnienia, uczy kreatywności i elastyczności oraz motywuje do poszerzania warsztatu zawodowego, aby jak najlepiej pomagać małym pacjentom.