mgr Sylwia Krukowska

mgr Sylwia Krukowska

psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • W trakcie: 4-letnia szkoła psychoterapii, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Kursy i szkolenia

 • Kurs pedagogiczny uprawniający do pracy z dziećmi w placówkach oświatowych
 • Szkolenie z diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. narzędziem KORP
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • MAKATON poziom I
 • Szkolenie „Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności”
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Szkolenie „Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci”
 • Szkolenie „Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania. Teoria i praktyka”
 • VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej „Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”
 • Szkolenie „Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 16. roku życia „
 • Szkolenie „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością” I stopień
 • Szkolenie „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”

Doświadczenie

Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam już na studiach – podczas praktyk w Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym oraz Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego.

Miałam okazję poznać specyfikę pracy środowiskowej z osobami dotkniętymi kryzysem psychicznym, odbywając  wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A „Pod Skrzydłami”.  Uczestniczyłam tam w zebraniach społeczności a także samodzielnie prowadziłam zajęcia integracyjne oraz terapeutyczne dla uczestników.

Po ukończeniu wolontariatu rozpoczęłam półroczny staż w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu, specjalizującym się pomocą osobom dorosłym chorującym psychicznie oraz dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną.

Odbywałam również półroczny staż na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Szpitala Wolskiego, gdzie miałam okazję pracować psychoterapeutycznie z grupą pacjentów po doświadczeniu psychozy.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując przez kilka lat jako opiekunka,  a także odbywając praktyki psychologiczno – pedagogiczne w Zespole Szkół Specjalnych im. Ireny Sendlerowej w Warszawie.

Pracowałam również na stanowisku psychologa w Szkole Podstawowej w Ząbkach, gdzie prowadziłam indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi oraz współpracowałam z rodzicami.

Staram się aby każdy mały pacjent podczas zajęć mógł w przyjaznej i radosnej atmosferze rozwijać tkwiący w nim potencjał. Towarzyszy mi zasada maksymalnej indywidualizacji procesu terapeutycznego, wyniesiona ze szkoły psychoterapii, którą realizuję.

Interesują mnie techniki pracy psychoterapeutycznej (w szczególności oparte o paradygmat psychoanalityczny i systemowy) oraz zagadnienia dotyczące psychopatologii życia psychicznego.

W pracy z dziećmi fascynuje mnie ich bezpośredniość, ciekawość świata i gotowość do pokonywania trudności.