Dar od firmy Teva

Dar od firmy Teva
Dzięki darowiźnie przekazanej od firmy Teva Pharmaceutical Polska nasz Ośrodek zakupił  interaktywny system do terapii ręki Rapael.
Firma Teva kilka lat temu wprowadziła program Tevactive – pracownicy przemierzają kilometry uprawiając sport, a firma przelicza je na finansową pomoc udzielaną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Ten rok był inny od pozostałych, ale nawet w dobie pandemii udało się osiągnąć wspaniały wynik!! Tym razem blisko 150 osób ćwiczyło w swoich domach, co przełożyło się na ogromne liczby: ponad 7 200 godzin ćwiczeń w połączeniu z aktywnością na świeżym powietrzu i 2,5 milionów spalonych kalorii.
Dziękujemy za ogromnie wsparcie w imieniu naszym i naszych pacjentów.