BIOMICUS_dokumenty

Procedury COVID-19 + ankiety

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pakiety obowiązujący do 31 grudnia 2021

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pakiety obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – turnusy

Pobierz

Kwestionariusz

Pobierz

Regulamin Ośrodków Rehabilitacji obowiązujący do 31 grudnia 2021 roku

Pobierz

Regulamin Ośrodków Rehabilitacji obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku

Pobierz

Regulamin zakwaterowania

Pobierz

Wykaz platform do usług telemedycznych oraz poradnik

Pobierz