Dotyk w rozwoju i życiu dziecka

Dotyk w rozwoju i życiu dziecka

W ubiegłą sobotę nasi terapeuci: Edyta Wiktor, Katarzyna Bartlewska i Dariusz Parysiak, uczestniczyli w szkoleniu „Dotyk w rozwoju i życiu dziecka” organizowanym przez Ośrodek aCentrum. Prowadząca kurs mgr Aneta Giczewska w bardzo ciekawy sposób wprowadziła uczestników w zagadnienia stymulacji dotykowej. Nasi terapeuci poszerzali swoją wiedz na temat stymulacji systemu taktylnego. Terapia ta ma na celu dostarczenie bodźców sensorycznych (głównie dotykowych i proprioceptywnych) w kontrolowanej ilości. Jest kierowana do dzieci z różnymi dysfunkcjali neurologicznymi i zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.

Zapraszamy serdecznie na terapię systemu taktylnego do Ośrodka BIOMICUS, więcej informacji TUTAJ