Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Skorzystaj z bezpłatnej terapii w Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS w ramach projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od dnia 1 marca 2019 r. zapraszamy do zapisywania dzieci z niepełnosprawnością za pomocą formularza zgłoszeniowego pod adresem www.osrodekbiomicus.pl/formularz-zgloszeniowy-gbr.

Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zapisem do projektu. Zakwalifikowane osoby otrzymają informację o możliwości udziału w projekcie. Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby dorosłe prosimy o zapisywanie się Ośrodka CEMICUS.

Oferowane formy wsparcia:

 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia logopedyczna,
 • masaż logopedyczny,
 • terapia psychologiczna,
 • relaksacja,
 • terapia EEG Biofeedback.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 r.ż.) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 r.ż.),
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON,
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na recepcji Ośrodka Rehabilitacji BIOMICUS: 881934284, kontakt@osrodekbiomicus.pl.

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla uczestników projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji dostępną tutaj.