Grupa treningu umiejętności społecznych

Grupa treningu umiejętności społecznych

Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS.

Co to jest TUS?

Są to zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa oparte o zasady kognitywnego nauczania społecznego. Oznacza to, że nabywanie nowych umiejętności społecznych odbywa się na drodze zdobywania konkretnej wiedzy – każda z uczonych umiejętności jest prezentowana uczestnikom krok po kroku, a następnie ćwiczona.

Jaki jest cel TUS?

Zasadniczym celem treningu jest zdobycie wiedzy na temat konkretnych zachowań społecznych, realne zwiększenie zakresu umiejętności społecznych możliwe poprzez praktyczne ćwiczenia, podniesienie poziomu samooceny uczestników oraz zmniejszenie lęku związanego z interakcjami społecznymi.

Kto może uczestniczyć w zajęciach?

Zajęcia adresowane są dla dzieci w normie intelektualnej lub z diagnozą niepełnosprawności intelektu w stopniu lekkim.

Grupy TUS przeznaczone są dla dzieci:

  • nieśmiałych, wycofanych, lękowo nastawionych do interakcji społecznych,
  • z diagnozą zespołu Downa,
  • z diagnozą zespołu Wiliamsa,
  • z diagnozą autyzmu (wysokofunkjconującego),
  • z diagnozą zespołu Aspergera,
  • wykazujących zachowania opozycyjno – buntownicze.

Zajęcia są dedykowane dzieciom w wieku: 6-12 lat

Grupa może liczyć od 4 do 8 uczestników.

Zapisy na zajęcia

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem ich dzieci w zajęciach grupowych TUS zapraszamy na indywidualne konsultacje z psychologiem, które poprzez zebranie wywiadu mają na celu umożliwić terapeucie dobranie optymalnego składu grupy. Dobór pod kątem zarówno przejawianych trudności, jak i cech osobowości uczestników pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych zajęć.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia w Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 22 100 62 73 lub 881 934 284, bądź drogą mailową na adres kontakt@biomicus.pl

Miejsce i czas odbywania się zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS przy ul. Pańskiej 96 lok. 201 w każdą środę w godzinach 16:00 – 17:00.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć : 10.05.2017

Grupa TUS jest grupą zamkniętą, to znaczy w trakcie trwania zajęć nie powinny dołączać do niej nowe osoby.

Cena zajęć:

Koszt pojedynczych zajęć wynosi 20 zł

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!