BIOMICUS_Jak przygotować się na turnusKoniecznie należy zabrać ze sobą:

 • kwestionariusz,
 • zaświadczenie od lekarza neurologa (w przypadku udziału w terapii EEG Biofeedback),
 • diagnozę integracji sensorycznej (w przypadku udziału w integracji sensorycznej),
 • opinie psychologiczne, logopedyczne i dokumentację medyczną.

Przed dokonaniem zapisu każdy opiekun powinien zapoznać się z regulaminem obowiązującym w Ośrodkach Rehabilitacji Fundacji. Przed turnusem otrzymają Państwo drogą elektroniczną kwestionariusz do uzupełnienia z prośbą o jego odesłanie. Zebrane informacje pozwolą poznać specjalistom zakres funkcjonowania dziecka, a także przygotować indywidualny plan terapii mający na uwadze mocne i słabe strony. Kilka dni przed turnusem z opiekunem skontaktuje się telefonicznie koordynator w celu omówienia dalszych ustaleń dotyczących procesu rehabilitacji.

Warunkiem podjęcia terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia terapii. W przypadku  terapii SI wymagana  jest diagnoza pozwalająca na prawidłowe i profesjonalne dopasowanie elementów terapii oraz określenie jej celu. Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy w Ośrodkach Fundacji, jeśli podopieczny jej nie ma.

Dodatkowo należy zabrać ze sobą:

 • wygodny strój do ćwiczeń, nieograniczający dziecku ruchów,
 • buty na zmianę dla dziecka i opiekuna,
 • leki, które przyjmuje dziecko,
 • komunikatory (jeśli są konieczne),
 • ulubioną zabawkę, którą dziecko będzie mogło mieć przy sobie na zajęciach.

Informacje dodatkowe dotyczące zakwaterowania w Hostelach Fundacji

Wszystkie hostele w trakcie turnusu zapewniają:

 • herbatę,
 • kawę,
 • cukier,
 • wodę mineralną.

Lodówka oraz stół są wspólne w kuchni, pokoje nie są wyposażone w te sprzęty. Sprzątanie w części wspólnej hosteli odbywa się dwa razy w tygodniu. O porządek w pokojach rodzice dbają we własnym zakresie.