BIOMICUS_turnusy rehabilitacyjne

Proponujemy Państwu bogatą ofertę terapeutyczną – 10 pakietów rehabilitacyjnych, w formie 2 tygodniowych turnusów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

Turnus rehabilitacyjny:

To 2 tygodniowy pakiet intensywnej i dynamicznej rehabilitacji, z zakwaterowaniem lub bez zakwaterowania. Zajęcia podczas turnusu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

System klasyfikacji pakietów:

Pakiet – przyjęty system klasyfikacji terapii podopiecznych, zgodny z ich jednostką chorobową, pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.

Zdobyte informacje w obrębie danej grupy terapeutycznej mają znaczenie kliniczne i pozwalają na udoskonalanie systemu rehabilitacji.

Każdy Pacjent uczestniczący w turnusie rehabilitacyjnym ma przypisanego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny za całościowy przebieg terapii podczas turnusu oraz przygotowuje podsumowanie terapii.

Czas terapii świadczonej w Ośrodku:

Terapie zawarte w turnusie rehabilitacyjnym odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

Szczegółowy zakres usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem cen znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

BIOMICUS_Pakiet wczesny bodziec

Turnus dla małych dzieci (od 0 do 4 lat).

Suma godzin terapii w turnusie: 25.

 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 10 godz.4N5A7790
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz. 
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA/MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/POLISENSORYCZNA– 5 godz.

Cena: 2430 zł dla podopiecznych Fundacji / 2910 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

 

BIOMICUS_Pakiet II szkoła prostych plecówTurnus dla pacjentów z wadami postawy.

Suma godzin terapii w turnusie: 30pakiet II

 • KONSULTACJA WAD POSTAWY Z KOMPLEKSOWYM BADANIEM STÓP – 2 godz.
 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF, FITS) – 14 godz.
 • TERAPIA TKANEK MIĘKKICH/TERAPIA MANUALNA – 4 godz.
 • RELAKSACJA/TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.

Cena: 2910 zł dla podopiecznych Fundacji/3490 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

BIOMICUS_Pakiet III uzyskać swobodęTurnus dla pacjentów po zabiegu selektywnej rizotomii grzbietowej lub po fibrotomii.

Suma godzin terapii w turnusie: 40.pakiet 3

 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 10 godz.
 • TERAPIA CHODU/PRODROBOT – 10 godz.
 • TERAPIA RĘKI (PABLO, RAPAEL) – 5 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA  – 5 godz.
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA LUB PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.

Cena: 3880 zł dla podopiecznych Fundacji/4650 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

BIOMICUS_Pakiet IV polisensorycznyTurnus dla pacjentów ze schorzeniami genetycznymi, niepełnosprawnością sprzężoną.

Suma godzin terapii w turnusie: 35pakiet IV

 • TERAPIA RUCHOWA (PNF, NDT-BOBATH, KOMBINEZON SPIDER SUIT) – 10 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA/POLISENSORYCZNA – 10 godz.
 • MASAŻ/ TERAPIA TAKTYLNA/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.

Cena: 3390 zł dla podopiecznych Fundacji /4070 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

BIOMICUS_Pakiet VI potrafię więcejTurnus dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet 6

 • TERAPIA RUCHOWA ( KOMBINEZON SPIDER SUIT) – 10 godz.
 • TERAPIA TKANEK MIĘKKICH/TERAPIA MANUALNA – 5 godz.
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz. (możliwość zamiany na INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ)
 • TERAPIA RĘKI (PABLO, RAPAEL) – 5 godz.

Cena: 3880 zł dla podopiecznych Fundacji/4650 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

 

BIOMICUS_Pakiet VII bliżej świataTurnus dla pacjentów z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD oraz dla pacjentów onkologicznych.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet VII

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/RELAKSACJA– 10 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA CZASZKOWO- KRZYŻOWA/TERAPIA TAKTYLNA – 5 godz.
 • TERAPIA MOTORYKI MAŁEJ (terapia ręki, grafomotoryka, Pablo, Rapael) – 5 godz.

Cena: 3880 zł dla podopiecznych Fundacji/4650 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

BIOMICUS_Pakiet VIII stawiam na samodzielnośćTurnus dla pacjentów z zespołem Downa.

pakiet 8aSuma godzin terapii w turnusie: 40

 • TERAPIA RUCHOWA (KOMBINEZON SPIDER SUIT) – 10 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (terapia ukierunkowana na trening umiejętności poznawczych) – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz. (możliwość zamiany)
 • MASAŻ/TERAPIA TAKTYLNA – 5 godz.

Cena: 3880 zł dla podopiecznych Fundacji / 4650 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

 

BIOMICUS_Pakiet X CIMTTurnus dla pacjentów z niedowładem połowiczym i dysfunkcjami kończyn górnych. Terapia wymuszona koniecznością z intensywnym treningiem umiejętności poznawczych.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet X

 • TERAPIA RUCHOWA (PNF, NDT-BOBATH, TRENING BIMANUALNY) – 10 godz.
 • TERAPIA RĘKI (ELEKROSTYMULACJA, K-TAPING, RAPAEL, PABLO, TECHNIKA BANDAŻOWANIA – 15 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 10 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.

Cena: 3880 zł dla podopiecznych Fundacji/4650 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

BIOMICUS_Pakiet IX ProdrobotTurnus dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową, rozszczepem kręgosłupa oraz z innymi deficytami układu nerwowego i ruchowego. Edukacja i reedukacja chodu.

Suma godzin terapii w turnusie: 35.Pakiet IX Prodrobot

 • TERAPIA Z UŻYCIEM PRODROBOTA ( 2 godz. dziennie – rano i popołudniu) – 20 godz.
 • TERAPIA RUCHOWA (NDT- BOBATH, PNF, KOMBINEZON SPIDER SUIT) – 10 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.

Cena: 3400 zł dla podopiecznych Fundacji / 4070 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

* Warunkiem udziału w zajęciach na Prodrobocie jest wzrost dziecka pomiędzy 120-150 cm, waga poniżej 50 kg oraz brak występowania innych przeciwwskazań do korzystania z urządzenia.

BIOMICUS_Pakiet X CIMTTurnus dla pacjentów z niedowładem połowiczym i dysfunkcjami kończyn górnych. Terapia wymuszona koniecznością z intensywnym treningiem umiejętności poznawczych.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet X

 • TERAPIA RUCHOWA (PNF, NDT-BOBATH, TRENING BIMANUALNY) – 10 godz.
 • TERAPIA RĘKI (ELEKROSTYMULACJA, K-TAPING, RAPAEL, PABLO, TECHNIKA BANDAŻOWANIA – 15 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 10 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.

Cena: 3880 zł dla podopiecznych Fundacji/4650 zł dla pacjentów spoza Fundacji.