Turnusy

Zbilansowany Program Dynamicznej Rehabilitacji

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Turnusy rehabilitacyjne w Ośrodkach Amicus i Biomicus

Proponujemy Państwu bogatą ofertę terapeutyczną – 11 pakietów rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

CZAS TERAPII ŚWIADCZONEJ W OŚRODKACH:

Jedna godzina terapeutyczna to 50 min.

Zajęcia odbywają się w 2 systemach czasowych:

 1. 25 min.
 2. 50 min.

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

TURNUS:

To 2 tygodniowy pakiet intensywnej i dynamicznej rehabilitacji świadczonej w Ośrodku AMICUS lub/i BIOMICUS.

SYSTEM KLASYFIKACJI PAKIETÓW:

Pakiet – przyjęty system klasyfikacji terapii podopiecznych , zgodny z ich jednostką chorobową, pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.

Zdobyte informacje w obrębie danej grupy terapeutycznej mają znaczenie kliniczne i pozwalają na udoskonalanie systemu rehabilitacji.

Każdy pakiet rehabilitacyjny ma przypisanego opiekuna merytorycznego, który jest odpowiedzialny za edukację z zakresu najnowszych metod rehabilitacji i terapii

 

Pakiet I „WCZESNY BODZIEC”, Turnus dla małych dzieci (wiek dziecka od 0 do 2 lat) SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 22,5 godz.

Pakiet I

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS). codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
LOGOPEDA 3 wizyty po ½ godz.,Ocena aparatu mowy, konsultacja z rodzicami (zalecenia do dalszej pracy). 1,5 godz. (wczesna interwencja log.; masaż logopedyczny½
PSYCHOLOG 4 wizyty po ½ godz.,ocena psychoruchowa (KORP), konsultacja z rodzinami (zalecenia do dalszej pracy). 2 godz.(ocena psychoruchowa dziecka – opinia)
MASAŻ(Schantala, terapia czaszkowo – krzyżowa,stymulacja systemu dotykowego). codziennie ½ godz. masażu 5 godz.
TERAPIA STÓP/TERAPIA RĘKI osiem zajęć po ½ godz. 4 godz.

Pakiet III „SDR – UZYSKAĆ SWOBODĘ” Turnus dla dzieci u których przeprowadzona została selektywna rizotomia grzbietowa, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 30 godz.

Pakiet III

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS). codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
MASAŻ codziennie ½ godz. masażu 5 godz.
TERAPIA TKANEK MIĘKKICH 6 spotkań po½ godz.,zajęcia indywidualne 3 godz.
TERAPIA CHODU 6 spotkań po 1 godz. i 4 spotkania po ½ godz. 12 godz.

 

Pakiet V „AKTYWNA PIONIZACJA W KOMBINEZONACH” Terapia ruchowa z wykorzystaniem kombinezonów, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 31 godz.

Pakiet V

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA W KOMBINEZONACH codziennie 1,5 godz. terapii, kombinezon „Adela” Ośrodek Amicus, kombinezon „Spider Suit” Ośrodek Biomicus. 15 godz.
MASAŻ codziennie ½ godz. masażu 5 godz.
TERAPIA TKANEK MIĘKKICH 10 spotkań po½ godz., 5 godz.
LOGOPEDA 8 spotkań po½ godz. i 2 spotkania po 1 godz. 6 godz.

 

Pakiet VII „POTRAFIĘ WIĘCEJ” Turnus dla dzieci z MPD, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 33 godz.

Pakiet VII

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS). codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
TERAPIA W KOMBINEZONACH 4 spotkania po1 godz., kombinezon „Adela” Ośrodek Amicus, kombinezon „Spider Suit” Ośrodek Biomicus. 4 godz.
Ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej kończyny górnej /TERAPIA PABLO 6 spotkań po ½ godz. 3 godz.
BIOFEEDBACK *jeśli nie ma przeciwwskazań 6 godz.
LOGOPEDA usprawnianie mowy, masaż logopedyczny. 5 godz.
PSYCHOLOG testy psychologiczne – określające możliwości i mocnych stron dziecka, budowa systemu motywacyjnego, rozwój samodzielności, usprawnianie komunikacji, koordynacja wzrokowo – ruchowa, trening umiejętności poznawczych 5 godz.

*Jeśli będą przeciwwskazania do prowadzenia terapii Biofeedback, Pablo zamiennie prowadzona będzie:

 • artterapia
 • logorytmika
 • ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej kończyny górnej
 • terapia psychologiczna

 

Pakiet IX „AKTYWNY MALUSZEK” Turnus dla małych dzieci (wiek dziecka od 2 do 4 lat), SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 37 godz.

Pakiet IX

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS). codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
TERAPIA W KOMBINEZONACH 5 spotkań po1 godz., kombinezon „Adela” Ośrodek Amicus, kombinezon „Spider Suit” Ośrodek Biomicus. 5 godz.
INTEGRACJA SENSORYCZNA codziennie 1 godz. Terapii 10 godz.
MASAŻ codziennie ½ godz. masażu. 5 godz.
LOGOPEDA 6 spotkań po ½ godz.,usprawnianie mowy, masaż logopedyczny. 3 godz.
PSYCHOLOG 6 spotkań po ½ godz., obserwacja,trening umiejętności poznawczych, zalecenia. 3 godz.(KORP 3 h.)
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – Amicus / ARTTERAPIA – Biomicus zajęcia indywidualne,4 spotkania po½ godz. 2 godz.

 

Pakiet XI „UKOIĆ ZMYSŁY” (Dostępny tylko w Ośrodku Biomicus) Turnus dla dzieci cierpiących na choroby onkologiczne, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 38 godz.

Pakiet XI

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS). codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
INTEGRACJA SENSORYCZNA codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
PSYCHOLOG terapia indywidualna – akceptacja sytuacji, , określenie możliwości i mocnych stron dziecka, relaksacja. 10 godz.
LOGOPEDA *jeśli będzie taka potrzeba 5 godz.
BAJKOTERAPIA – młodsze dzieci,ARTTERAPIA – starsze dzieci 2 spotkania 2 godz.

*Jeśli nie będzie konieczności prowadzenia terapii logopedycznej, zamiennie będzie prowadzona terapia :

 • terapia psychologiczna (relaksacja, dodatkowy czas dla opiekuna)

 

Pakiet II „SZKOŁA PROSTYCH PLECÓW” Pakiet II Turnus dla dzieci z wadami postawy SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 23 godz.

Pakiet II

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS) codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
TERAPIA Pablo / ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej kończyny górnej 6 zajęć po ½ godz. 3 godz.
MASAŻ codziennie ½ godz. masażu 5 godz.
DYNAMICZNY STRETCHING codziennie ½ godz. stretchingu,zajęcia indywidualne 5 godz.

 

Pakiet IV „PAKIET POLISENSORYCZNY”, Turnus dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością i chorobami genetycznymi, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 31 godz.

Pakiet IV

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS). codziennie 1 godz. terapii + elementy terapii polisensorycznej. 10 godz.
TERAPIA W KOMBINEZONACH 7 spotkań po 1 godz., kombinezon „Adela” Ośrodek Amicus, kombinezon „Spider Suit” Ośrodek Biomicus. 7 godz.
KINESIOTAPING 2 spotkania po ½ godz. 1 godz.
MASAŻ codziennie ½ godz. masażu. 5 godz.
LOGOPEDA 1 godzinna konsultacja logopedyczna. 1 godz.
MASAŻ LOGOPEDYCZNY 6 spotkań po ½ godz. 3 godz.
PSYCHOLOG 1 godzinna konsultacja psychologiczna, terapia polisensoryczna – zalecenia + instruktaż. 1 godz.
BIOFEEDBACK 6 spotkań po ½ godz.*jeśli nie ma przeciwwskazań 3 godz.

*Jeśli pojawią się przeciwwskazania do prowadzenia terapii Biofeedback, zamiennie proponowana będzie jedna z poniższych terapii:

 • terapia polisensoryczna – terapia zmysłów prowadzona przez psychologa 3 godz.

lub

 • sala doświadczania świata (zajęcia indywidualne) w Ośrodku Amicus / artterapia (zajęcia indywidualne) w Ośrodku Biomicus 3 godz.

lub

 • logorytmika – zajęcia z wykorzystaniem instrumentów, prowadzone przez logopedę. Zajęcia są dostępne tylko w Ośrodku Biomicus. 3 godz.

 

Pakiet VI „MOBILNOŚĆ I STABILNOŚĆ” Turnus dla dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 33 godz.

Pakiet IV

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS). codziennie 1,5 godz. terapii 15 godz.
KINESIOTAPING 2 spotkania po ½ godz. 1 godz.
MASAŻ 8 zajęć po ½ godz. 4 godz.
BIOFEEDBACK *jeśli nie ma przeciwwskazań 5 godz.
PSYCHOLOG terapia indywidualna – akceptacja sytuacji,kształtowanie umiejętności poznawczych i przestrzennych, określenie możliwości i mocnych stron dziecka – testy psychologiczne. 5 godz.(konsultacja , diagnoza psych. 3 h. terapia 2 x ½ godz.)
LOGOPEDA *jeśli będzie taka potrzeba 3 godz. (diagnoza log. 2 h. terapia 2 x ½ godz.)

*Jeśli pojawią się przeciwwskazania do prowadzenia terapii Biofeedback, zamiennie proponowana będzie:

 • terapia psychologiczna
 • ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej kończyny górnej
 • artterapia
 • masaż

 

Pakiet VIII „BLIŻEJ ŚWIATA” Turnus dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieci z ADHD, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 38 godz.

Pakiet VIII

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
PSYCHOLOG warunkowanie zachowań, usprawnianie komunikacji, kształtowanie umiejętności społecznych, rozwój umiejętności poznawczych, testy psychologiczne 5 godz.
INTEGRACJA SENSORYCZNA codziennie 1 godz. terapii SI 10 godz.
Ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej kończyny górnej /TERAPIA PABLO 6 spotkań po ½ godz. 3 godz.
BIOFEEDBACK codziennie po 1 godz. zajęć*jeśli nie ma przeciwwskazań 10 godz.
LOGOPEDA usprawnianie mowy, masaż logopedyczny. 5 godz.
TERAPIA CZASZKOWO – KRZYŻÓWA codziennie ½ godz. terapii 5 godz.

*Jeśli będą przeciwwskazania do prowadzenia terapii Biofeedback lub Pablo, zamiennie będzie prowadzona terapia :

 • artterapia
 • ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej kończyny górnej / grafomotoryka
 • terapia psychologiczna (dodatkowe godziny)

 

Pakiet X „STAWIAM NA SAMODZIELNOŚĆ” Turnus dla dzieci z Zespołem Downa, SUMA GODZIN TERAPII W TURNUSIE: 38 godz.

Pakiet X

 

TERAPIA INFORMACJE DODATKOWE ILOŚĆ GODZIN TERAPII W TURNUSIE
TERAPIA RUCHOWA(PNF, NDT Bobath, FITS) z elementami terapii ręki codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
TERAPIA W KOMBINEZONACH 4 spotkania po1 godz., kombinezon „Adela” Ośrodek Amicus, kombinezon „Spider Suit” Ośrodek Biomicus. 4 godz.
INTEGRACJA SENSORYCZNA codziennie 1 godz. terapii 10 godz.
KINESIOTAPING 2 spotkania po ½ godz. 1 godz.
LOGOPEDA usprawnianie mowy, masaż logopedyczny. 5 godz.
PSYCHOLOG 6 spotkań po ½ godz., obserwacja, określenie możliwości dziecka, budowa systemu motywacyjnego,trening umiejętności poznawczych, zalecenia. 5 godz.
BIOFEEDBACK 6 spotkań po ½ godz.*Jeśli nie ma przeciwwskazań 3 godz.

*Jeśli będą przeciwwskazania do prowadzenia terapii Biofeedback, zamiennie będzie prowadzona terapia :

 • artterapia
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna

 

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź