BIOMICUS_gabinety bezpł reh PFRONlogo-pfron-nowe

Zapraszamy podopiecznych do udziału w kolejnej edycji projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji „Sięgamy po sukces” dofinansowanego ze środków PFRON. Nowa edycja konkursu odbywać się będzie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 marca 2025 roku.

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne terapie dla dzieci z niepełnosprawnością za pomocą formularza zgłoszeniowego pod adresem www.osrodekbiomicus.pl/formularz-zgloszeniowy-gbr.

UWAGA! Można się zapisać tylko do jednego – wybranego Ośrodka Rehabilitacji.

Oferowane formy wsparcia:

 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia logopedyczna,
 • logopedyczny masaż całościowy,
 • terapia psychologiczna,
 • relaksacja,
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia funkcji poznawczo-motorycznych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 r.ż.) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 r.ż.),
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON,
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii.

Kontakt:

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS
ul. Pańska 96 lok. 201, Warszawa
tel: +48 22 100 62 73 lub 881 934 284
mail: kontakt@osrodekbiomicus.pl

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla uczestników projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji dostępną tutaj.