Podziękowania

Kierujemy gorące podziękowania do Firm, które podarowały książki, gry i zabawki oraz zorganizowały poczęstunek dla podopiecznych uczestniczących w zabawie mikołajkowej w Ośrodku Rehabilitacji Biomicus.

Dzięki Państwa pomocy ten dzień był radosny i wyjątkowy.