Poszerzamy wiedzę

Poszerzamy wiedzę

Stale poszerzamy naszą wiedzę i podnosimy kwalifikacje aby naszych podopiecznych otaczać opieką na najwyższym poziomie.

Terapeuci z Ośrodka AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS wzięli udział w drugiej części szkolenia „Wprowadzanie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością” prowadzonym przez Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk

Wszyscy pracownicy Ośrodka BIOMICUS i CEMICUS uczestniczyli także w szkoleniu z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), organizowanego przez Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR.