Szkolenia dla członków rodzin dzieci z niepełnosprawnością

Szkolenia dla członków rodzin dzieci z niepełnosprawnością

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym i schorzeniami narządu ruchu.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji, nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych, poszerzanie wiedzy oraz ukształtowanie wśród rodziców postaw, które sprzyjają zwiększaniu samodzielności oraz aktywności społecznej ich dzieci.

Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w 60 godzinnym cyklu szkoleniowym, podzielonym na 3 weekendowe zjazdy (1 weekend miesięcznie). Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 24-25 marca 2018 r.

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS, ul. Grzybowska 4 lok. 9A, Warszawa

Zapewniamy:

 • 60 godzin zajęć (start w soboty o godz. 9:00, w niedziele o godz. 8:00, czas trwania ok. 10 godzin dziennie)
 • zakwaterowanie z soboty na niedzielę w hotelu ze śniadaniem (osobom spoza woj. mazowieckiego)
 • obiad i przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe

Lista szkoleń:

 • Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka – aspekty psychologiczne i społeczne
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
 • Kreatywny rodzic-jak pobudzić wyobraźnię dziecka. Warsztaty dla rodziców
 • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Seksualność osób niepełnosprawnych
 • Prawidłowe żywienie
 • Ulgi i uprawnienia związane z niepełnosprawnością
 • Internet i media społecznościowe w służbie zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Terapia logopedyczna i masaż logopedyczny
 • Terapia Biofeedback
 • Terapia Integracji Sensorycznej u dzieci z autyzmem
 • Terapia Integracji Sensorycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Wybrane metody rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Funkcje wzrokowe w terapii integracji sensorycznej – teoria i praktyka
 • Ergonomia w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i formy autoterapii dla rodziców
 • Wybrane techniki terapii manualnej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Zapisy: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.osrodekcemicus.pl/formularz-zgloszeniowy

Wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenia. Zakwalifikowane osoby otrzymają informację o możliwości udziału w projekcie.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązują się do udziału w całym cyklu szkoleń.

Limit miejsc: 36

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plakat_pfron_szkolenia