BIOFEEDBACK

BIOMICUS_BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji poprawiającą funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez modyfikację czynności bioelektrycznej mózgu. Wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback) do modyfikacji fal mózgowych.

Ta nieinwazyjna metoda terapeutyczna zakłada, iż aktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla stan psychofizjologiczny oraz że można samodzielnie modyfikować fale mózgowe i kontrolować je. 4N5A6939

Na podstawie diagnostyki QEEG oraz indywidualnie dobranego protokołu treningowego dąży się do poprawy funkcjonowania mózgu.

EEG Biofeedback znajduje zastosowanie w terapii dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i psychologicznym, a także u osób zdrowych, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie psychofizjologiczne.

Sesja terapeutyczna
Pacjent ma podłączone do głowy elektrody przekazujące sygnał z mózgu do komputera terapeuty. Rejestrowane na bieżąco fale mózgowe widoczne są jednocześnie na monitorze pacjenta i terapeuty. Pacjent widzi je jako grę audiowizualną, np. jedzie samochodem. Kieruje nim za pomocą siły woli, myśli, fal mózgowych. Wygrywa, gdy potrafi zwiększyć aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy uaktywniają się fale niepożądane, przegrywa.

Efekty
Dzięki treningom rozwija się proces warunkowania instrumentalnego, czyli proces świadomego kontrolowania stanów psychicznych i fizjologicznych oraz sprzęgania ich ze sobą. Połączenia neuronalne ulegają przeorganizowaniu, a czynność bioelektryczna normalizacji.

Jednym z pierwszych pozytywnych efektów terapii jest regulacja cyklów dobowych, w tym snu. Poprawia się jego jakość – sen daje więcej odpoczynku.

Złe emocje ulegają wyciszeniu. Powraca równowaga psychiczna. Zwiększa się odporność na stres.

Dzięki usprawnieniu procesów poznawczych i wzmocnieniu kontroli uwagi wzrastają możliwości intelektualne.

Warunkiem podjęcia terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia terapii.

eeg14N5A6954

W zakres GSR/HRV/RESP Biofeedback wchodzą terapie:

  • Biofeedback oporności elektrycznej skóry (GSR Biofeedback)
  • Biofeedback zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback)
  • Biofeedback oddechowy (RESP Biofeedback)

GSR/HRV/RESP Biofeedback przeznaczony dla osób dorosłych i starszej młodzieży. Treningi trwają od 10min do pół godziny, są uzupełnieniem terapii EEG Biofeedback lub samodzielną terapią. Treningi GSR/HRV/RESP Biofeedback angażują autonomiczny układ nerwowy, stabilizując jego pracę. Poprawiają koncentrację, uczą relaksacji i panowania nad emocjami.

  • Biofeedback oporności elektrycznej skóry (GSR Biofeedback)

GSR3aTrening GSR Biofeedback analizuje elektryczne przewodzenie skóry, które maleje podczas rozluźniania się. Elektrody umieszczane są na opuszkach palców. Dzięki podawanej informacji zwrotnej, trenujący uczy się świadomie zmieniać stan umysłu.

  • Biofeedback zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback)

HRV Biofeedback polecany jest szczególnie osobom żyjącym w ciągłym stresie, jak również borykającym się z:
• chorobami wieńcowymi i nadciśnieniem,
• astmą,
• napadami paniki, lękami,
• tendencjami depresyjnymi,
• wypaleniem zawodowym,
• chronicznym zmęczeniem

  • Biofeedback oddechowy (RESP Biofeedback)

HRV-RESP3aTreningi HRV/RESP Biofeedback służą nauce prawidłowego oddechu przeponowego z indywidualnie dobraną częstotliwością rezonansową, zwiększaniu zmienności rytmu zatokowego serca i koherencji między tą zmiennością a oddechem. Regulacja częstotliwości oddychania jest kluczowa dla zdrowia, ponieważ wpływa bezpośrednio na rytm pracy serca. Na przykład w sytuacjach stresowych oddech przyspiesza oraz staje się płytszy, przez co rytm serca również staje się szybszy. W konsekwencji, wdychana ilość tlenu jest niedostateczna dla prawidłowej pracy mózgu i serca. Aby temu zapobiec niezbędna jest umiejętność zwalniania oddechu i rytmu serca w takich sytuacjach. Treningi pomagają osiągać stan równowagi, dzięki czemu trenujący łatwiej radzi sobie z czynnikami stresogennymi, łatwiej mu również powstrzymywać nerwy i działać racjonalnie.