banerek_kamizelka

Kamizelka oscylacyjna Vibra Vest jest mobilnym urządzeniem, który poprzez ruchy wibracyjne rozrzedza i umożliwia ewakuację wydzieliny z dróg oddechowych oraz poprawia ukrwienie w płucach. Nie są to jednak jedyne korzyści jakie daje kamizelka. Poza wykorzystywaniem  jej w schorzeniach oddechowych, stosuje się ją również w dysfunkcjach napięcia mięśniowego oraz w celu stymulacji układu limfatycznego. Działając na powłoki skórne oraz mięśniowe, ułatwia i przyspiesza gojenie się ran oraz poprawia trofikę tkanek.

Schorzenia, w których stosuje się kamizelkę, to m.in.:4N5A7239 - pion

 • POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • duszności i zaburzenia oddechowe
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • mukowiscydoza
 • mózgowe porażenie dziecięce (MPDz)
 • dystrofia mięśniowa
 • rozedma płuc
 • miopatie
 • choroba neuronu ruchowego SLA (Stwardnienie zanikowe boczne)
 • porażenie czterokończynowe
 • niedowład czterokończynowy
 • astma

Należy pamiętać, że mimo wielu wskazań do stosowania kamizelki Vibra Vest, są również przeciwwskazania, do których należą m.in.:

 • czynny krwotok
 • osteoporoza lub zapalenie szpiku kostnego żeber
 • stymulator serca
 • nieustabilizowane obrażenia głowy i szyi
 • gruźlica płuc
 • krwioplucie
 • obrażenia żeber
 • zator płucny
 • rany pooperacyjne bądź gojące się rany
 • pacjenci, u których należy unikać zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • przetoka oskrzelowo – płucna
 • oparzenia, rany otwarte, infekcje skóry klatki piersiowej.