BIOMICUS_PabloUrządzenie Pablo jest narzędziem przeznaczonym do terapii ruchowej, które oferuje wszechstronne opcje aktywnych i powtarzalnych ćwiczeń nauki ruchu ukierunkowanych na funkcjonalność pacjenta. Interaktywne sesje terapeutyczne oparte są na zasadzie sprzężenia zwrotnego wbudowanego w wirtualną rzeczywistość. Oznacza to, że urządzenie połączone jest z oprogramowaniem komputerowym, zawierającym zestaw gier, które monitoruje oraz wyświetla na bieżąco wyniki pacjenta. Funkcjonalność terapii bazuje na wykorzystaniu urządzeń wymuszających ćwiczenie różnorodnych chwytów ręki, tj. chwytu szczypcowego, trójpalcowego, hakowego czy cylindrycznego. Z czego składa się system Pablo Cel terapeutyczny jest dostosowany indywidualnie do każdego pacjenta. Specyficzne cele mogą być realizowane, dzięki trzem różnym podstawkom:

 • sensor pozwala m.in. doskonalić jakość oraz siłę chwytów,
 • multiball daje możliwość pracy nad m.in. zwiększaniem zakresu ruchu w stawie promieniowo-nadgarstkowym,
 • multiboard daje możliwość wprowadzania ćwiczeń angażujących obie kończyny górne oraz mięśnie posturalne.

Dodatkowym atutem Pablo są pasy, które umożliwiają umiejscowienie czujnika sterującego na dowolnej części ciała – tułowiu, kończynie górnej lub dolnej. Ustabilizowanie sterownika na tułowiu pozwala na prowadzeniu treningu równoważnego. Z kolei przymocowanie go na kończynie dolnej lub górnej pozwala zaprojektować trening ukierunkowany na zwiększaniu zakresu ruchomości w danym stawie. Atuty interaktywnej terapii Pablo System zawiera wbudowane, zintegrowane czujniki, które mierzą:

 • siłę zaciskania ręki,
 • siłę danego chwytu,
 • zakresy ruchomości stawów.

Pomiary wykonane na urządzeniu pozwalają na zaplanowanie programu rehabilitacji, a także na obiektywną ocenę postępów i efektów fizjoterapii. Oprogramowanie Pablo umożliwia indywidualne dostosowanie terapii do potrzeb i możliwości pacjenta poprzez dostosowywanie poziomu trudności gier, ilości powtórzeń oraz czasu i intensywności sesji. Efekty terapeutyczne Pacjenci mogą uczestniczyć w sesjach terapeutycznych, wbudowanych w interesujące scenariusze gier komputerowych poprawiając jednocześnie:

 • funkcjonalne chwyty kończyny górnej,
 • siłę mięśniową,
 • zakresy ruchomości w stawach,
 • kontrolę napięcia mięśniowego,
 • równowagę, kontrolę posturalną,
 • koordynację oko-ręka,
 • koncentrację,
 • orientację przestrzenną.