BIOMICUS_PabloUrządzenie Pablo jest narzędziem przeznaczonym do terapii ruchowej kończyny górnej, które oferuje wszechstronne opcje aktywnych i powtarzalnych ćwiczeń nauki ruchu ukierunkowanych na funkcjonalność pacjenta.

rehablitacja pablo 1Celem urządzenia Pablo jest:
Interaktywne sesje terapeutyczne oparte są na zasadzie sprzężenia zwrotnego wbudowane w wirtualną rzeczywistość. Oznacza to, że urządzenie połączone jest z oprogramowaniem komputerowym, zawierającym zestaw gier, które monitoruje oraz wyświetla na bieżąco wyniki pacjenta. Funkcjonalność terapii bazuje na wykorzystaniu urządzeń wymuszających ćwiczenie różnorodnych chwytów ręki:

 • szczypcowy,
 • trójpalcowy,
 • hakowy,
 • cylindryczny.

Gry komputerowe zaprojektowane są również do treningu koordynacji, siły, równowagi, kontroli posturalnej, kontroli napięcia mięśniowego oraz orientacji przestrzennej.

Oprogramowanie umożliwia:pablo

 • dostosowywanie poziomu trudności,
 • intensyfikowanie sesji oraz ukierunkowanie na specyficzne cele,
 • ilość powtórzeń, czas sesji są dostosowywane indywidualnie.

Ponadto system zawiera wbudowane, zintegrowane czujniki, które mierzą:

 • siłę uścisku ręki,
 • siłę chwytu szczypcowego,
 • zakresy ruchomości stawu; promieniowo-nadgarstkowego, łokciowego i ramiennego.

Atutem interaktywnej terapii Pablo jest:
Pomiary pozwalają na zaplanowanie programu rehabilitacji, a także na obiektywną ocenę postępów i efektów fizjoterapii.

Mali pacjenci mogą uczestniczyć w sesjach terapeutycznych, wbudowanych w interesujące scenariusze gier komputerowych poprawiając jednocześnie:

 • siłę mięśniową,
 • zwiększając zakresy ruchomości,
 • ćwicząc funkcjonalne chwyty kończyny górnej.

Dodatkowo różnorodność gier umożliwia zaprojektowanie treningu ukierunkowanego na ćwiczenie równowagi, koordynacji i koncentracji.