BIOMICUS_ProdrobotZautomatyzowany trenażer chodu PRODROBOT umożliwia reedukację i zwiększa efektywność nauki chodu uelastyczniając mięśnie kończyn dolnych małego pacjenta, którego możliwości w zakresie poruszania się wymagają poprawy.

Urządzenie umożliwia stymulację wzorca chodu dla poszczególnych segmentów kończyn dolnych z ustaleniem parametrów chodu. Pozwala na precyzyjne wykonanie cykli chodu o wzorcu maksymalnie zbliżonym do anatomicznego.

Istnieje możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń na PRODROBOCIE – przysiadów, ruchów kończyn dolnych imitujących jazdę na rowerze, wymachów naprzemiennych nóg o zakresie i prędkości indywidualnie dobieranej do pacjenta.

Urządzenie, wymuszając prawidłowy wzorzec chodu zapobiega powstawaniu kompensacji i patologicznych wzorców ruchowych w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych.

PRODROBOT jest polecany:

  • dla pacjentów dotkniętych paraplegią,
  • po udarach mających wpływ na upośledzenie chodu,
  • w zaburzeniach chodu i postawy w polineuropatiach o różnych przyczynach (toksycznych, metabolicznych, czy o charakterze autoimmunologicznym jak zespół Guillaina-Barrego) z osłabieniem mięśni o różnym stopniu nasilenia do wiotkiego porażenia włącznie,
  • dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, w którym zaburzenia ruchowe polegają głównie na osłabieniu i spastyczności mięśni,
  • dla pacjentów z chorobami mięśni, takimi jak dystrofie mięśniowe z postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni,
  • dla osób z chorobą Parkinsona ze spowolnieniem, sztywnością mięśniową i zaburzeniem motoryki chodu oraz zaburzeniami posturalnymi,
  • przy pionizacji i inicjacji ruchu.

Ruchome ortezy o zmiennej długości wyposażone są w regulowane obejmy nóg, które pozwalają na dopasowanie rozmiarów pacjentów w szerokim zakresie.

Z urządzania mogą korzystać osoby o masie ciała nie przekraczającej 50 kg oraz o wzroście nie mniejszym niż ok. 110 cm i nie większym niż ok. 150 cm.

Więcej informacji o Prodrobocie: https://prodromus.pl/product/prodrobot-standard/

This is a text block. Click the edit button to change this text.