Terapia neuro-odruchowa stóp_bannerTerapia neuro-odruchowa stóp (Praxis Vertebralis) według międzynarodowego instytutu Lone Sorensen jest pracą z nerwami rdzeniowymi, mózgiem i nerwami czaszkowymi. Terapia skupia się na strefach odruchowych związanych z ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym. Jest to narzędzie do pracy terapeutycznej z uszkodzeniami bądź dysfunkcjami układu nerwowego oraz wadami postawy.

Przebieg i efekty terapii: Poprzez odpowiednie działanie na stopie za pomocą kciuka poprawia się krążenie i stymuluje układ nerwowy w celu uregulowania zaburzonych funkcji organizmu.terapia neuro-odruchowa2

Neurorefleksjologia stóp jest stosowana w celu:

  • poprawy funkcjonowania mózgu,
  • niwelowania wady postawy,
  • zmniejszenia napięcia mięśniowego i objawów bólowych,
  • poprawy działania narządów wewnętrznych i całych układów organizmu.

Przeciwwskazania do wykonywania terapii:

  • stan po operacji (do 3 miesięcy),
  • problemy kardiologiczne (zakrzepica, rozrusznik serca),
  • 1 trymestr ciąży,
  • przeszczepyterapia neuro-odruchowa1.