BIOMICUS_ter.psychodynamPsychoterapia psychodynamiczna stanowi jeden z wiodących nurtów psychoterapeutycznych. Opiera się na koncepcji nieświadomości, wywodzącej się z psychoanalizy. Głównym narzędziem pracy jest rozmowa i rozwijająca się między pacjentem a terapeutą relacja. Oddziaływania terapeuty nadają nowe zrozumienie doświadczeniom pacjenta.

Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na:

  • powtarzających się w doświadczeniach pacjenta (często nieuświadomionych) wzorach emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych
  • przeżywanych emocjach i wyrażaniu ich przez pacjenta
  • relacji terapeutycznej
  • relacjach interpersonalnych pacjenta
  • analizie świata fantazji, pragnień, snów
  • badaniu prób unikania pewnych aspektów przeszłych doświadczeń.

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na:

  • złagodzenie objawów utrudniających funkcjonowanie w codziennym życiu, które mogą być związane m.in. z: zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nerwicowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami jedzenia, problemami ze snem, zaburzeniami osobowości
  • rozwijanie swoich zasobów (zarówno w zakresie pełniejszego wykorzystywania tkwiącego w pacjencie potencjału, jak i zwiększania jego umiejętności interpersonalnych)
  • rozwijanie poczucia własnej wartości
  • nabywanie umiejętności w zakresie samopoznania, jak i lepszego zrozumienia innych ludzi.

Sesje odbywają się z częstotliwością minimum raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Na spotkania zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe.

4N5A7564