zajęcia grupowe_bioZajęcia grupowe pełnią istotną funkcję w rozwoju dzieci. Udział w nich sprzyja budowaniu dobrych relacji rówieśniczych, rozwija umiejętność porozumiewania się z innymi, wyzwala emocje. Dzieci integrują się z grupą i uczą się wykonywać rozmaite zadania w interakcji z innymi.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Są to zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa oparte o zasady kognitywnego nauczania społecznego. Oznacza to, że nabywanie nowych umiejętności społecznych odbywa się na drodze zdobywania konkretnej wiedzy – każda z uczonych umiejętności jest prezentowana uczestnikom krok po kroku, a następnie ćwiczona.

Zasadniczym celem treningu jest zdobycie wiedzy na temat konkretnych zachowań społecznych, realne zwiększenie zakresu umiejętności społecznych możliwe poprzez praktyczne ćwiczenia, podniesienie poziomu samooceny uczestników oraz zmniejszenie lęku związanego z interakcjami społecznymi.

Wskazania

Zajęcia adresowane są do dzieci mówiących, w normie intelektualnej lub z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Zapraszamy na nie dzieci:
•nieśmiałe, wycofane, lękowo nastawione do interakcji społecznych
•z diagnozą zespołu Downa
•z diagnozą zespołu Wiliamsa
•z diagnozą autyzmu (wysokofunkjconującego)
•z diagnozą zespołu Aspergera
•wykazujące zachowania opozycyjno-buntownicze

I Grupa
Zajęcia dla dzieci w wieku 5–7 lat
Termin: czwartki w godz. 16:00–17:00
Grupa może liczyć 4–8 uczestników
Start: 3 października 2019 r.

II Grupa
Zajęcia dla dzieci w wieku 8–12 lat
Termin: środy w godz. 16:00–17:00
Grupa może liczyć 4–10 uczestników
Start: 2 października 2019 r.

Zajęcia grafomotoryczne

Celem spotkań jest przygotowanie dzieci do zajęć szkolnych w zakresie kształtowania umiejętności pisania i czytania. W związku z tym, zwrócimy uwagę na całościowy rozwój i możliwości dzieci, proponując ćwiczenia odpowiadające ich potrzebom i umiejętnościom. Na zajęciach będą wykonywane ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni i schemacie ciała. Skupimy się również na prawidłowym chwycie narzędzia pisarskiego oraz odpowiednim napięciu mięśniowym ręki. Będziemy rozwijać koncentrację i uwagę. W kolejnych etapach zaczniemy poznawać litery, co pozwoli nam czytać pierwsze wyrazy!

Komu dedykowane są zajęcia?

Grupowe zajęcia grafomotoryczne przeznaczone są dla dzieci w normie intelektualnej bądź z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 6–8 lat
Termin: wtorki w godz. 16:00–17:00
Grupa może liczyć 3–6 uczestników
Start: 1 października 2019 r.