Zapraszamy na zajęcia z Grafomotoryki

GRAFOMOTORYKA, nowe zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Biomicus Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Zajęcia z GRAFOMOTORYKI głównie skupiają się na usprawnianiu koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej tzn. wszystkich czynności związanych z aktywnością ręki i dłoni. Zajęcia z tego zakresu pozwalają na udoskonalanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej, pomagają ukształtować umiejętność posługiwania się przyborami piszącymi, korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe – nieprawidłowe trzymanie przyborów, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni. Cel ćwiczeń jest zawsze adekwatny dla wieku i dostosowany do aktualnych potrzeb.
W Ośrodku Biomicus autorski program zajęć zbudowany został dzięki doświadczeniu Zespołu w którego skład wchodzi P. Monika Stogowska, konsultant ds. terapii ręki, P. Agnieszka Masio terapeuta NDT Bobath, P. Katarzyna Rojek pedagog specjalny i artterapeuta oraz P. Pola Dalba psychologa.
Zajęcia uwzględniają zarówno potrzeby maluchów jak i nastolatków, proponowane programy terapeutyczne mają swoje schematy postępowania, dzięki którym łatwo będzie zmierzyć efekty włożonej przez dziecko pracy.

KOMU ZALECAMY GRAFOMOTORYKĘ?
• Dzieciom i młodzieży, którym zalecana jest systematyczna praca nad charakterem pisma (min. przy dysgrafii).
• Dzieciom i młodzieży biorącym udział w rehabilitacji ręki, aby wzmocnić efekt prowadzonej terapii.
• Dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy. Stymulacja dłoni, gdzie znajdują się silne unerwienia, korzystnie wpływa na rozwój mowy.

Serdecznie zapraszamy !