Zapraszamy na zajęcie grupowe

Zapraszamy na zajęcia grupowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” ruszają zapisy na nowe zajęcia grupowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Metoda Ruchu Rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne stanowi system ćwiczeń wywodzącym się z naturalnych potrzeb dziecka. Metoda ta posługuje się ruchem jako narzędziem wspomagania prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka i korygowania jego zaburzeń.

Udział w zajęciach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do rozwoju przez ruch:

• świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
• świadomości przestrzeni i działania w niej,
• dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Dzięki temu podczas ćwiczeń ruchowych dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa, a przez to staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę. Ponadto, Ruch Rozwijający zachęca dziecko do kontaktu z rówieśnikami, uczy pracy w zespole i wpływa na poprawę poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone powyższą metodą pozwalają lepiej przystosować się do zmieniających się warunków życia.

Komu zalecamy zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne:

• dzieciom z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
• dzieciom autystycznych,
• dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
• dzieciom z niekorzystnych środowisk wychowawczych np.: domów dziecka,
• dzieciom głuchych i niewidomych.

Serdecznie zapraszamy! Zapisy drogą mailową na adres: kontakt@biomicus.pl