Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzymy dzieciom, aby spełniały się ich wszystkie marzenia – te małe i te największe. Serdecznych przyjaciół, ciekawych przygód, beztroskiej zabawy i miłości rodziny.

A dorosłym życzymy, aby nie zaprzestawali patrzeć na świat oczyma dziecka.