BIOMICUS_turnusy rehabilitacyjne

Proponujemy bogatą ofertę terapeutyczną – 8 turnusów rehabilitacyjnych, w formie 2 tygodniowych intensywnych zajęć rehabilitacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

Turnus rehabilitacyjny

To 2 tygodnie intensywnej i dynamicznej rehabilitacji, z zakwaterowaniem lub bez zakwaterowania. Zajęcia podczas turnusu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

System klasyfikacji

Turnus jest przyjętym systemem klasyfikacji terapii podopiecznych, zgodnym z jednostką chorobową. Pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.

Zdobyte informacje w obrębie danej grupy terapeutycznej mają znaczenie kliniczne i pozwalają na udoskonalanie systemu rehabilitacji.

Każdy Pacjent uczestniczący w turnusie rehabilitacyjnym ma przypisanego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny za całościowy przebieg terapii podczas turnusu oraz przygotowuje podsumowanie terapii.

Czas terapii świadczonej w Ośrodku

Terapie zawarte w turnusie rehabilitacyjnym odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

Szczegółowy zakres usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem cen znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Turnus dla małych dzieci (od 0 do 4 lat).

Suma godzin terapii w turnusie: 25

 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 10 godz.4N5A7790
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz. 
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA/MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/POLISENSORYCZNA– 5 godz.

Cena: 3 250 zł dla Podopiecznych Fundacji / 3 750 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

 

Turnus dla pacjentów z wadami postawy.

Suma godzin terapii w turnusie: 30pakiet II

 • KONSULTACJA WAD POSTAWY Z KOMPLEKSOWYM BADANIEM STÓP – 2 godz.
 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF, FITS) – 14 godz.
 • TERAPIA TKANEK MIĘKKICH/TERAPIA MANUALNA – 4 godz.
 • RELAKSACJA/TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.

Cena: 3 900 zł dla Podopiecznych Fundacji / 4 500 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

Turnus dla pacjentów po zabiegu selektywnej rizotomii grzbietowej lub po fibrotomii.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet 3

 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 10 godz.
 • TERAPIA CHODU/PRODROBOT – 10 godz.
 • TERAPIA RĘKI (PABLO, RAPAEL) – 5 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA  – 5 godz.
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA LUB PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.

Cena: 5 200 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 000 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

Turnus dla pacjentów ze schorzeniami genetycznymi, niepełnosprawnością sprzężoną.

Suma godzin terapii w turnusie: 35pakiet IV

 • TERAPIA RUCHOWA (PNF, NDT-BOBATH, KOMBINEZON SPIDER SUIT) – 10 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA/POLISENSORYCZNA – 10 godz.
 • MASAŻ/ TERAPIA TAKTYLNA/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.

Cena: 4 550 zł dla Podopiecznych Fundacji /5 250 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

Turnus dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet 6

 • TERAPIA RUCHOWA ( KOMBINEZON SPIDER SUIT) – 10 godz.
 • TERAPIA TKANEK MIĘKKICH/TERAPIA MANUALNA – 5 godz.
 • MASAŻ/TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz. (możliwość zamiany na INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ)
 • TERAPIA RĘKI (PABLO, RAPAEL) – 5 godz.

Cena: 5 200 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 000 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

 

Turnus dla pacjentów z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD oraz dla pacjentów onkologicznych.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet VII

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/RELAKSACJA– 10 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA CZASZKOWO- KRZYŻOWA/TERAPIA TAKTYLNA – 5 godz.
 • TERAPIA MOTORYKI MAŁEJ (terapia ręki, grafomotoryka, Pablo, Rapael) – 5 godz.

Cena: 5 200 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 000 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

Turnus dla pacjentów z zespołem Downa.

pakiet 8aSuma godzin terapii w turnusie: 40

 • TERAPIA RUCHOWA (KOMBINEZON SPIDER SUIT) – 10 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (terapia ukierunkowana na trening umiejętności poznawczych) – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK  (możliwość zamiany) – 5 godz.
 • MASAŻ/TERAPIA TAKTYLNA – 5 godz.

Cena: 5 200 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 000 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

 

WSZYSTKO W TWOICH RĘKACHTurnus dla pacjentów z niedowładem połowiczym i dysfunkcjami kończyn górnych. Terapia wymuszona koniecznością z intensywnym treningiem umiejętności poznawczych.

Suma godzin terapii w turnusie: 40pakiet X

 • TERAPIA RUCHOWA (PNF, NDT-BOBATH, TRENING BIMANUALNY/OBURĘCZNY) – 10 godz.
 • TERAPIA RĘKI (ELEKROSTYMULACJA, K-TAPING, RAPAEL, PABLO, TECHNIKA BANDAŻOWANIA – 15 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 10 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.

Cena: 5 200 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 000 zł dla pacjentów spoza Fundacji.